Closing Logo Group
Advertisement

(1985)[]

New York Video (1985) (From - Dutch VHS release of Macho Man)

Logo: Against the upside-down Netherlands flag, the stacked text "NEW YORK VIDEO" is displayed whereas a ticker scrolling underneath reads:

DE OP DEZE VIDEOBAND VASTGELEGDE WERKEN ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MOGEN UITSLUITEND IN HUISELIJKE KRING WORDEN VERTOOND. IEDERE ANDERE VORM VAN GEBRUIK VAN DEZE VIDEOBAND EN DE DAAROP VASTGELEGDE WERKEN, DAARONDER BEGREPEN VERTONING IN HET OPENBAAR, COPIEEREN, UITLENEN, (DOOR) VERKOPEN IS ZONDER TOESTEMMING VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE UITORUKKELIJK VERBODEN.

Afterwards, "NEW YORK" blinks several times before "PRESENTEERT" appears underneath.

FX/SFX: Simple chyron effects.

Music/Sounds: None.

Availability: Was seen on a Dutch VHS of Macho Man.

Advertisement